Bordsetet

Med bordsete tenker jeg på det som skal skje under selv måltidet. Listen under med taler blir dermed også en del av kjøreplanen for middagen.

I alle bøker og nettsider med skikk og bruk finnes blant annet regler for hvem som skal tale og i hvilken rekkefølge. Jeg har etterhvert gjort noen erfaringer og beskriver her hva jeg mener er hensiktsmessig.

Når gjestene har satt seg ved bordet kan det kort ønskes velkommen tilbords før det skjenkes drikke. Eller det kan skjenkes drikke først. Det er verten som skal holde den første talen. Jeg ser at mange fortsatt ser på brudens foreldre som vertskap i bryllup. I våre dager når brudeparet ofte er vel etablert når de gifter seg så er det også de som har invitert og betaler for selskapet. Da er det unaturlig at brudens far skal ønske velkommen. Denne første talen er som nevnt kort, og dreier seg i tillegg til å ønske velkommen om å presentere eller overlate ordet til toastmaster. Velkommen til bords kan også være en sang.

Toastmasterens første oppdrag er å komme med noen praktiske opplysninger som pauser, rømningsveier og toaletter. Selv om menyen ofte er trykt i sanghefter eller står på bordet, så er det vanlig presentere den for gjestene. Det kan toastmasteren gjøre eller den ansvarlige på kjøkkenet. Da bør det samtidig gis litt informasjon om at de som har matallergier må varsle servitørene slik at de får riktige porsjoner med mat.

Noen selskapslokaler ønsker ingen taler mellom forrett og hovedrett, rett og slett for å sikre at hovedretten blir servert så perfekt som mulig. Hvis det er gjort klare avtaler mellom toastmaster og alle talere om varigheten på talene så bør det gå bra. For det er et viktig poeng å sette en maksimal tid på alle innslag og taler. Det finnes ikke noe verre enn en tale som trekker i langdrag. En tale skal dessuten være godt forberedt. Da får man sagt det man ønsker, og kan kanskje klare å legge inn noen morsomme poenger.

I bryllup er det tradisjon for at brudens far holder den første talen, men det kan også være brudens mor. Brudens foreldre kan også holde tale sammen.I bryllupet på gården i 2012 holdt jeg (brudens mor) tale sammen med brudgommens mor. Det kom som en stor overraskelse for både brudepar og gjester. Ved andre feiringer så holdes den første talen av jubilantens ektefelle eller en annen som står spesielt nær. I konfirmasjon holder selvsagt foreldrene den første talen.

Brudgommens tale kan også komme før hovedretten. Det samme kan også tale fra jubilantens barn.

Etter hovedrett kommer tale/sang fra bruden, fra brudeparets forlovere, fra brudgommens foreldre, fra søsken og til sist andre. Det kan være tanter/onkler, besteforeldre eller andre venner. Ved andre feiringer/jubileer vil det være taler fra venner, naboer og kollegaer.

Den siste talen er takk for maten-talen. I tidligere tider, da brudens foreldre som var vertskap (betalte for selskapet) så var det brudgommens far som takket for maten. Han hadde også hatt vertinnen tilbords. For det siste er fortsatt praksis ved andre feiringer eller store middager.

Det er viktig at den som skal takke for maten faktisk konsentrerer seg om å takke for maten. Det er hovedoppdraget. I tillegg til å si litt om de ulike rettene så går det ann å si litt om farger og dekor på bordet. Dessuten trekke fram poenger fra noen av talene. Det er vanlig å be servitører og kjøkkenpersonale om å komme fram og få takk. Det er viktig å skape en god stemning og overgang til resten av festen.

Toastmasteren tar igjen ordet og gir de siste praktiske opplysninger som dans, kaffe og kake.

Vi har noen ganger brukt en sang til melodien Pomp and circumstanse som aller siste innslag. Det er bevisst at den tas helt til slutt. Det ville vært en utakknemlig jobb å holde takk for maten talen etterpå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar